Voorjaarsconcert 2019

De voorbereidingen tijdens de afgelopen winterperiode hebben geresulteerd in geslaagd Voorjaarsconcert. Het Jeugdorkest onder leiding van Aart Kanselaar heeft het eerste gedeelte van het concert de vrolijke en swingende muziekstukken laten horen. Vervolgens hebben de majorettes meerdere show laten zien. Na de pauze opende de tamboergroep onderleiding van Louis van Leer samen met het orkest met de mars ’Saint Triphon’. Sinds september staat het fanfare-orkest onder leiding van de nieuwe dirigent Wim Baijense. Het orkest speelde onder andere ‘Moment for Morricone’, ‘Pastorale’, ‘Tom Jones in Concert’ en ‘Rivers of Babylon’.


Anjeractie 2015

Ook dit jaar is er door 18 leden en moeders van jeugdleden van Fanfarekorps De Volharding gecollecteerd in Enspijk en Deil. De opbrengst hiervan is €685,80. Dit is minder dan we in de vorige jaren gewend zijn, maar niettemin zijn we blij met het 1/3 deel wat direct ten goede komt aan onze clubkas.
Ik wil iedereen bedanken voor zijn of haar inzet en hoop volgend jaar weer op de leden te kunnen rekenen (liefst nog 1 of 2 personen meer), om dan alle straten bemand te krijgen.

Jakkenanna van Gameren
Coördinator Anjercollecte

Anjeractie 2013

In de laatste week van mei is er traditiegetrouw weer volop gecollecteerd door de muzikanten, drumbandleden en majorettes van Fanfarekorps De Volharding, voor de jaarlijkse Anjeractie van het Prins Bernard Cultuurfonds.
Eén van de collectanten heeft op eigen initiatief in uniform gecollecteerd, wat de herkenbaarheid vergrootte en de verbondenheid van onze vereniging met het Prins Bernard Cultuurfonds duidelijk zichtbaar maakt. Dit heeft tot veel positieve reacties geleidt.
Ondanks de economische recessie blijkt dat veel mensen in Deil en Enspijk onze cultuur en die van De Volharding in het bijzonder een warm hart toedragen. Wij zijn dan ook zeer blij met de opbrengst van €937,57 waarvan een derde deel voor De Volharding bestemd is. Het overige deel zal het fonds besteden aan ondersteuning in de culturele samenleving van ons land.

Namens het Prins Bernard Cultuurfonds en De Volharding
Jakkenanna van Gameren