Donateurs

Een dorp en haar muziekvereniging horen bij elkaar. Een viering van Koningsdag of het inhalen van Sint Nicolaas zonder de fanfare is niet voor te stellen. Ook bij andere gebeurtenissen zoals de jaarmarkten in Deil en Enspijk, de Bloesemtocht of een bijzondere gelegenheid zorgt de fanfare altijd voor een passende muzikale omlijsting. De fanfare doet dat nu al ruim 100 jaar.

De fanfare heeft uw hulp daarbij wel nodig, want een muziekvereniging is niet goedkoop. De kosten voor de aanschaf van uniformen, instrumenten, batons en bladmuziek zijn niet gering. Gelukkig heeft het fanfarekorps De Volharding al meer dan 500 donateurs met name in de dorpen Deil en Enspijk maar ook daarbuiten.

Bent u al donateur van het fanfarekorps De Volharding? Ook uw financiële steun kan het korps gebruiken. Vanaf € 5,- per jaar kunt u donateur worden. Stuur een e-mail naar onze penningmeester@fkdv.nl met uw naam, adres, woonplaats en uw donatiebedrag. Natuurlijk kunt u ook uw bijdrage direct overmaken op bankrekening NL78 RABO 0313 1033 99 tnv Fanfarekorps De Volharding.